Główne rodzaje systemów transportu wewnętrznego


Przewóz wahadłowy


Przewóz polegający na transporcie danego ładunku między dwoma punktami przy jednoczesnym założeniu, że z punktu nadania jedzie się z ładunkiem, natomiast z powrotem bez niego.

Przewóz promieniowy


Polega na przewożeniu ładunków z jednego centralnego punktu nadawczego do kilku różnych punktów odbioru.

Przewóz obwodowy


Przewóz ten polega na tym, że punkt odbioru stanowi również punkt nadania. Rozwiązanie jest takie najefektywniejsze zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i sprawności i szybkości.

Przewóz obwodowy złożony


Ten rodzaj przewozu powstaje w momencie podłączenia do jednego, głównego obwodu transportowego, kilku bocznych wraz z ich punktami nadania i odbioru.